Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/egefarm.com/httpdocs/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4327

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/egefarm.com/httpdocs/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4327

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/egefarm.com/httpdocs/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4327
Buzağılarda Bağışıklık Boşlukları - Ege Farm Tarım ve Hayvancılık
Skip links
Published on: Buzağı Hastalıkları

Buzağılarda Bağışıklık Boşlukları

Pasif ve aktif bağışıklık

Buzağılar, insanlardan farklı olarak, rahimde bağışıklık koruması almazlar. Bu, patojenleri savuşturmak için antikorları olmadan doğdukları anlamına gelir. Vücudun kendi bağışıklık koruması kendi kendine yavaş yavaş oluşur. Bu işleme aktif bağışıklama da denir. Bu nedenle doğumdan sonraki ilk saatler, hayata iyi bir başlangıç ​​için çok önemlidir. Buzağı ilk bağışıklık korumasını annesinin kolostrumundan alır. Unutulmamalıdır ki, bağırsak mukozası doğumdan sadece altı saat sonra immünoglobulinlere açıktır. Nispeten büyük olan antikorlar, bağırsak mukozası yoluyla kana girer. Kolostrumdan elde edilen bu (pasif) bağışıklık (= pasif bağışıklama) yavaş yavaş azalır ve dört ila altı hafta sonra önemli ölçüde azalacaktır. Ancak bu zamanda, buzağının çevredeki mikroplarla temas yoluyla kendi aktif bağışıklığı henüz kurulmamıştır.

Bağışıklık boşlukları

Böylece, yaşamın ilk haftalarında buzağılar iki bağışıklık boşluğu yaşar (bkz. Şekil 1).

Şekil 1: Buzağılarda bağışıklık boşlukları

Birincisi doğumdan hemen sonra ve kolostrum alımından önce, ikincisi ise pasif bağışıklığın zaten azalmaya başladığı ancak aktif bağışıklığın henüz kurulmadığı bundan dört ila altı hafta sonradır. Bu zamanlarda, bağışıklık sistemi sütten kesme, farklı bir duraklama, yemde bir değişiklik, duraktaki kötü koşullar veya kötü beslenme şeklinde ek strese maruz kalırsa, ishal patojenleri bağırsak kolonizasyonu için ideal koşulları bulur (bkz. Şekil 2).

Şekil 2: Buzağılarda yaygın hastalığa neden olan patojenler

Çoğu zaman, kolostrum yeterince erken tüketilse bile, kalite farklılıkları nedeniyle kolostrumdan korunma yetersizdir. Kolostrumun kalitesi laktasyon sayısına, başlangıçta alınan süt miktarına, hücre sayısına ve mevsime bağlıdır. Her yaşlı inek iyi kolostrum üretmez ve her genç inek düşük antikor seviyelerine sahip kolostrum üretmez. Bunu tam olarak belirlemenin tek yolu bir kolstrometredir. Bu hassas aşamada, JOSERA Colostrin açığı kapatmaya yardımcı olur. En başından itibaren buzağılara immünoglobulinler, laktik asit bakterileri, vitaminler ve önemli eser elementler sağlar. Gereksiz stresten kaçınmak ve hayvanları dengeli bir şekilde beslemek her zaman tavsiye edilir. JOSERA süt ikame maddesi Brillant ve GoldenSpezial, ikinci bağışıklık boşluğu için idealdir.

Sonuç

Süt ineklerimizde performans açısından sınırlayıcı faktör yemleme kapasitesidir, çünkü genetik açıdan performans potansiyelleri henüz tükenmemiştir. Buzağılar, gelecekteki yüksek süt verimlerinin temel taşıdır. Örneğin, erken ishal nedeniyle bağırsak yolu geri dönüşü olmayan bir şekilde hasar görürse, hayvanın bağırsaktan besinleri emmesi genellikle çok sınırlıdır. Bu, ishalin hayvanın sonraki performansı üzerinde önemli bir etkisi olabileceği ve gelecekteki mali kayıplara yol açabileceği anlamına gelir! Bu nedenle buzağılardaki iki bağışıklık boşluğunu kapatmak için her türlü çaba gösterilmelidir.