Ana sayfa İpuçları & Püf Noktaları İpuçları Hayvan Besleme Tamamlayıcı ve Özel Yem Josera DairyPilot: Sürünüzün Süt Verimini Artırın!

Josera DairyPilot: Sürünüzün Süt Verimini Artırın!

Josera DairyPilot FlavoVital® nedir?

Josera DairyPilot FlavoVital®:

 • B vitaminleri ve canlı maya ile FlavoVital adı verilen seçilmiş meyve ve bitkilerin polifenol içeren bileşenleri ile süt inekleri için lezzetli bir ek yem.
 • yüksek performans ve hayvan sağlığını dengede tutmak için önemli bir yardımcıdır.
 • sağlıklı bir işkembeden ve yüksek metabolik verimden sorumludur.
 • hem ekonomik açıdan hem de hayvan refahı nedenleriyle her sürü ve rasyonda önerilir.

Josera DairyPilot FlavoVital® diğer ürünlerden nasıl farklıdır?

Josera DairyPilot şunları içerir:

 • FlavoVital®
  • Bunlar, seçili meyve ve bitkilerden elde edilen, benzersiz bir aktif bileşen paketinde işlenen hücre koruyucu bitki bileşenleridir:
  • Enflamatuar süreçlere ve oksidatif strese karşı savunmayı güçlendirin
  • Metabolizmayı stabilize edin ve rahatlatın
  • Metabolik verimliliği artırın
  • Hücre stresinin azaltılması
 • B vitaminleri
  • Bunlar işkembe mikroplarını ve dolayısıyla hayvanların metabolizmasını destekler (istisna: DairyPilot green’de B vitaminleri bulunmaz, JOSERA DairyPilot green organik tarımda kullanılabilir)
 • Taze maya
  • Bu rumen ortamını stabilize eder. Bu, mikropların daha iyi çalışmasını sağlar ve yem dönüşümünü artırır.

Josera DairyPilot FlavoVital®’i ne zaman kullanırım?

 • Genel uygulama alanları:
  • doğum hazırlığı için
  • emzirme döneminde
  • buzağı yetiştirmek için
  • Boğa besicilikte
 • Konsantre yem rasyonları için
 • Yem dönüşümünü iyileştirmek için
 • Yüksek performans sağlamak için
 • Sindirim ve metabolik bozukluklar için
 • Stres durumlarında (örn. sıcaklık, geçiş aşaması vb.)

Josera DairyPilot FlavoVital® kullanarak bir çiftçi olarak ne gibi avantajlarım var?

 • Sağlam ve dayanıklı bir sürü
 • Daha fazla süt ve besi performansı
 • Sürü için daha fazla hayvan refahı
 • Ahırda daha fazla huzur ve sessizlik
 • Daha yüksek kâr

Josera DairyPilot FlavoVital®’in sürüm için avantajları nelerdir?

 • Enflamatuar süreçlere ve hücre stresine karşı yüksek direnç
 • Kararlı metabolizma ve yüksek metabolik verimlilik
 • Verimli rumen ve sabit pH değeri
 • Yüksek yem tüketimi ve geliştirilmiş yem/enerji kullanımı

Yüksek miktarda konsantre yemle bile rumen pH değeri nasıl sabitlenebilir?

JOSERA DairyPilot‘ta da bulunan canlı mayalar, hayvan beslenmesi için özel olarak üretilmiş metabolik olarak aktif mayalardır. Yem katkı maddeleri grubuna aittirler. Josera DairyPilot’taki canlı mayanın probiyotik etkisi, sindirimi destekler, istenmeyen mikroorganizmaları en aza indirir ve işkembe ve bağırsak ortamını stabilize eder. Sığırlara canlı maya beslemenin, hayvanların işkembe metabolizması üzerinde olumlu bir etkisi olduğu gösterilmiştir – bu, DairyPilot’u beslerken de geçerlidir.

Josera DairyPilot’taki canlı maya kültürleri ayrıca laktik asit konsantrasyonunu düşük tutan ve işkembedeki pH değerini artıran artık oksijen tüketir. Bu, rumen dengesini stabilize eder ve rumen asidoz riskini azaltır.

Josera DairyPilot canlı mayalarının rumen metabolizması üzerindeki diğer olumlu etkileri, gelişmiş yem dönüşümü, daha yüksek yem alımı ve artan duodenal protein akışıdır. Bu etkiler, uzun vadede daha sağlıklı ve daha iyi performans gösteren hayvanlar anlamına gelir.

Josera DairyPilot FlavoVital® ile enerji açığı nasıl daha hızlı azaltılabilir?

Kuru inekleri, transit inekleri ve yeni emziren inekleri beslemek özel bir zorluktur. Hayvanların ihtiyaçlarını mümkün olduğunca tam olarak karşılamak için beslemeyi bu üç aşamaya bölmek esastır.

İnek bu aşamalarda belirli stres faktörlerine maruz kaldığından, beslenmenin yanı sıra her türlü stresi de en aza indirmek gerekir. Örneğin, inek bu dönemde özellikle güçlü strese maruz kalır: İnek yorucu buzağılamadan kurtulmalı ve sürüye yeniden katılmalı, gerileme ve muazzam bir metabolik değişim meydana gelir ve taze inek yeterli miktarda laktasyona girmelidir.

Bütün bu faktörler hayvanlar üzerinde hem zihinsel hem de fiziksel stres yaratır. Bu stres ve olası iltihaplarla, ineğin vücudunda enerji yoğun bir şekilde mücadele edilmelidir. Bu süre zarfında inek, emebileceğinden daha fazla enerji tüketir. Sonuç olarak, bir enerji açığı içindedir – inek, önemli metabolik süreçler için enerjiden yoksundur. Bununla birlikte, inek ne kadar az stres faktörüne maruz kalırsa ve yem alımı ne kadar yüksek olursa, enerji açığı o kadar düşük olur. Bu, ineğin sağlığını iyileştirir, bağışıklık sistemini güçlendirir ve yüksek yaşam verimliliği ve uzun bir kullanım ömrü yaratır. Ayrıca inek daha çabuk hamile kalır. Optimize edilmiş yetiştirme koşulları ve yönetimine ek olarak, JOSERA DairyPilot burada hayvanda metabolik verimliliği artırmak ve böylece daha fazla performans elde etmek için çok uygundur.

Josera DairyPilot FlavoVital® ile besleme tohumlama başarısını artırmaya nasıl katkıda bulunur?

Bir ineğin doğurganlığını etkileyen önemli bir faktör beslenmedir. Özellikle hamileliğin başlangıcında enerji ve protein temini esastır. Burada bir eksiklik varsa, çoğu durumda embriyo implante olmaz ve sonuçta döllenmiş embriyonun emilmesi olur. Bu aşamada ihtiyaca göre besleme esastır. Herhangi bir eksiklikten kaçının!

Yüksek yem tüketimi, ineğin ihtiyaca dayalı tedarikini iyileştirir. Yemi düzenli olarak itmek, yem tüketimini artırmak için ucuz ve basit bir çözümdür. Ayrıca kuru dönem ve laktasyon döneminde canlı maya kullanılması önerilir. JOSERA DairyPilot, yüksek orandaki canlı mayalar, rumen uyarıcı otlar ve metabolizmayı destekleyen B vitaminleri ile bu dönemde ineklerinize en yüksek düzeyde beslenme sağlar: Josera DairyPilot ham lif sindirimini destekler ve asitleri tüketerek yem tüketimini artırır ve daha iyi hale getirir. Değerli temel yemden yararlanma sağlanır. Bu, kuru ineklerin ve emziren ineklerin ihtiyaca dayalı tedarikini destekler.

Beslenme, emzirme kalıcılığını nasıl iyileştirebilir?

Laktasyon kalıcılığı nedir?

Laktasyon kalıcılığı, laktasyon eğrisinin seyrinin bir ölçüsüdür ve bir laktasyon durumunun kalıcılığını tanımlar. Laktasyon kalıcılığı, laktasyon sırasında günlük süt miktarının ne kadar hızlı azaldığını gösterir. İnekler en yüksek performanslarına, yaklaşık 40 ila 43 kg süt, buzağılamadan 50 ila 60 gün sonra ulaşır, genç ineklerde bu değere 80 ila 100 günde ulaşılır. En yüksek performans, buzağılamadan önce ve sonra yetiştirme, hayvan sağlığı, genetik, kaba yem kalitesi ve beslenmeye bağlıdır.

Çiftliğiniz için ekonomik etki

Kalıcılığın çiftliğiniz üzerinde ekonomik bir etkisi vardır: Kalıcılığı zayıf olan inekler yalnızca daha düşük süt verimine yol açmaz, aynı zamanda yüksek yem maliyetlerine de neden olur. Bunun nedeni, kalıcılığı zayıf olan ineklerin, metabolik hastalığı önlemek için başlangıç aşamasında pahalı konsantre ve diğer tamamlayıcı yemlere ihtiyaç duymasıdır. Laktasyonun sonunda, bu genellikle hayvanların yağlanmasına neden olur.

Besleme yoluyla iyi kalıcılık elde etmek

Ruminantlara ve ihtiyaçlarına uygun, mevcut laktasyon durumuna uygun besleme, hayvan sağlığının ve dolayısıyla hayvan refahının temelidir. Bu nedenle, inekleriniz için yüksek ve kaliteli bir temel yem tüketimi sağlayın. Ayrıca hayvanlarınızın rumen mikroplarına da destek olun. JOSERA DairyPilot‘un kullanımı, rumendeki mikrobiyomun optimal gelişimini sağlayarak burada yardımcı olur.

Josera DairyPilot FlavoVital® ketoz sorunlarına da yardımcı olur mu?

Evet, JOSERA DairyPilot ketozisin önlenmesini destekler.

Transit faz ve genellikle laktasyonun büyük kısımları hayvan beslenmesi için bir zorluk olmaya devam etmektedir. Tekrar tekrar, negatif enerji dengesi ile yeterli yapısal besleme kaynağı arasındaki dengeleme eyleminin üstesinden gelinmesi gerekir.

Doğumdan kısa bir süre önce ve sonra yem alımının azalması nedeniyle, bu özellikle zordur. Bu nedenle birçok çiftlikte en azından subklinik ketozis gündemdedir. DairyPilot metabolizmayı stabilize eder, metabolik verimliliği arttırır ve böylece ketoz sıklığını azaltabilir.

Ketoz probleminiz var ve ne yapacağınızı bilmiyor musunuz? Şimdi bize ulaşın.

Beslenme, meme sağlığının iyileştirilmesine ne ölçüde katkıda bulunur?

Josera DairyPilot'ı kullanan müşterimiz kendi ahırında süt ineklerinde ürünümüzü kullandı ve gözle görülür bir şekilde meme sorunlarının azaldığını farketti
Josera DairyPilotın kullanılması ve temel yem kalitesinin iyileştirilmesine yönelik diğer birçok önlemin uygulanmasıyla Kreuzer Çiftliğindeki meme sorunları gözle görülür şekilde iyileşti

Ekonomik olarak başarılı süt üretimi için sağlıklı meme dokuları şarttır. Bunun nedeni, çok sayıda mastitis vakasının ve yüksek hücre içeriğinin büyük miktarlarda satılamayan süte, artan tedavi maliyetlerine, artan zaman harcamalarına ve nihayetinde %15 – %20’lik bir kürtaj oranına yol açmasıdır.

Mastitis bir faktör hastalığıdır. Genetik ön koşullara ek olarak, sağım işi ve hayvancılık hijyeni, metabolizma ve dolayısıyla beslenme, mastitis ile ilgili olarak merkezi bir rol oynar. Aşırı kalabalık ya da istikrarlı iklim gibi tüm stres faktörleri de stres hormonları ve etkileri aracılığıyla metabolizmaya etki etmektedir. Metabolizma, özellikle laktasyonun başlangıcında büyük bir yük altında olduğundan, problemlerin en sık meydana geldiği yer burasıdır.

Özellikle laktasyonun başlangıcında, metabolizma üzerindeki ağır yük nedeniyle sıklıkla problemler ortaya çıkar, bu nedenle kuru durak ve yem yönetimine özel dikkat gösterilmelidir. JOSERA DairyPilot ile özellikle bu stres aşaması, rumen florası üzerindeki stabilize edici işlevi sayesinde önemli ölçüde hafifletilebilir.

Josera DairyPilot FlavoVital®’in kolostrum kalitesi üzerinde nasıl bir etkisi vardır?

Bir buzağı, enerji rezervleri olmadan ve yetersiz bir bağışıklık sistemi ile mikroplar tarafından kolonize edilmiş bir dış dünyaya doğar. Buzağı henüz annesinden anne koruması almadığı için bu korumayı taze kolostrumu alarak kazanmak zorundadır. Doğumdan sonraki ilk dört saat içinde buzağının en az iki litre kolostrum tüketmesi anne sütündeki antikorları bağırsakta emmesi ve pasif bağışıklamanın sağlanması için önemlidir. Bir buzağı antikorları emmezse, patojenlere ve enfeksiyonlara karşı savunmasızdır. Doğumdan sonraki ilk gün buzağı toplamda en az dört litre kolostrum tüketmelidir. Kolostrumun kalitesini kontrol etmek önemlidir.

Kolostrumdaki immünoglobulin seviyesinin buzağının bağışıklığı ve dolayısıyla gelecekteki gelişimi üzerinde etkisi olduğu bilgisi yeni değildir. Kolostrumun kalitesi, bir kolostrum mili veya bir refraktometre ile belirlenebilir. Refraktometre ile immünoglobulin içeriği Brix değeri ile ifade edilir.

İki süt çiftliği üzerinde yapılan bir denemede, hazırlayıcı yemdeki 100 g JOSERA DairyPilot‘un Brix değeri üzerindeki etkisi analiz edildi. Toplam 72 buzağılamadan 33’ü DairyPilot test gruplarında ve 39’u kontrol gruplarındaydı. Brix değerleri ilk sağımda bir refraktometre kullanılarak ölçüldü ve aşağıdaki resim ortaya çıktı:

Brix değeri > 22 veya daha yüksek bir kolostrum kalitesini gösterir. Bu, hem kontrol (K) hem de deney grubu (V) için geçerliydi. Bununla birlikte, deney grubu, daha iyi bir kolostrum kalitesi için konuşan Brix değerinde 2.4 puanlık önemli bir artış gösterdi.

DairyPilot kullanılarak, denemede kolostrum kalitesinde bir iyileşme gözlemlenebilir. Genel olarak, kolostrum kalitesi ne kadar iyi olursa, yeni doğan buzağının korunması o kadar iyi olur ve dolayısıyla daha fazla gelişmesi için daha iyi koşullar.

Josera DairyPilot FlavoVital® ile nasıl kullanılır?

Laktasyon döneminde hayvan başına ve günde 100 – 150 gr ve doğuma hazırlık için 100 gr kullanılır.
Asidoz, ketozis, metabolik stres, sindirim bozuklukları, pençe ve meme sorunları gibi yüksek stres durumlarında hayvan ve günde 200 gr’a kadar tavsiye ediyoruz.

Buzağı ve boğa yetiştirmek için önerilen kullanım şekli değişiklik gösterir.

Çiftçiler Josera DairyPilot FlavoVital® ile ne gibi deneyimler yaşadı?

Birçok çiftçi, JOSERA DairyPilot‘u başarıyla kullanmıştır.


Bayan Engel’a göre, DairyPilot’un kullanılmasından bu yana, sürüde belirli bir sakinlik ve süreklilik fark edildi.


Martin BABE, DairyPilot’u sürü içinde daha iyi bir atmosferle besledikten sonraki ilk aylarda fark etti.


Geçen yıla göre yaz aylarında daha az sıcaklık stresi, yem tüketimi ve daha yüksek süt üretimi.


Polonya’dan Magdalena Rzepka, JOSERA DairyPilot’ı kullanarak yem dönüşümünü önemli ölçüde iyileştirmeyi başardı.

Josera DairyPilot FlavoVital® daha iyi hayvan sağlığına nasıl katkıda bulunur?

Bir yandan, hayvan sağlığı konusu, piyasaların dalgalı olduğu ve hayvancılığın halk tarafından eleştirel olarak incelendiği dönemlerde özel bir önem taşımaktadır. Öte yandan, ekonomik olarak başarılı süt üretimi için sağlıklı bir inek şarttır ve sadece son raporlardan bu yana değil. Bu nedenle, laktasyon döneminin büyük bir kısmı hayvan beslenmesi için bir zorluk olmaya devam etmektedir.

Tekrar tekrar, negatif enerji dengesi ile yeterli yapısal besleme arzı arasındaki dengeleme eylemine hakim olunmalıdır. Ancak sıcaklık stresi, grup değişiklikleri, rasyon değişiklikleri, yetersiz yem kalitesi vb. gibi olumsuz durumlar da performans kayıplarına ve düşük yaşam verimliliği ile olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bahsedilen faktörlere ek olarak, hayvan sağlığı ve performansı üzerinde etkisi olan bir dizi başka etkili değişken vardır. Bunlar, lezyonlar gibi teknopatilere neden olabilen mikroplardan konutla ilgili nedenlere kadar uzanır. Ek olarak, daha büyük sürüler genellikle tek tek hayvanların beslenmesini veya bakımını zorlaştırır.

JOSERA DairyPilot, çiftçinin tam olarak bu görevleri yerine getirmesine yardımcı olur: Josera DairyPilot FlavoVital®, sürünün yüksek yaşam verimliliğini elde etmek için tüm laktasyon boyunca uzun hizmet ömrüne sahip, göze çarpmayan ve güvenilir performans gösteren bir ineğe sahip olması konusunda çiftçiyi destekler. Sonuçta, sağlıklı inekler, hayvan refahının artması ve dolayısıyla çiftçi için daha az iş ve duygusal rahatlama anlamına gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için hücre stresi nasıl azaltılabilir?

Yemleme, rasyon ve sürü yönetimindeki kaçınılmaz çatışmalar, mikropların neden olduğu stres, ahırda ve buzağılama sırasında hijyen eksiklikleri, optimal olmayan barınma koşulları ve ayrıca günlük sağım sürecinin neden olduğu mekanik stres, hayvan sağlığı için gizli stres faktörleridir ve inflamatuar odakların nedeni. İneğin bağışıklık sistemi sürekli tetiktedir ve gerçek bir iltihap olup olmadığına bakılmaksızın her rahatsızlıkta aktif hale gelir.

Örneğin, ineğin vücuduna bir darbe gelirse, bu bir rahatsızlıktır. Bağışıklık sistemi, gerekirse iltihaplanmaya yanıt vermek için çarpık bölgede aktif hale gelir. İltihap yoksa, bağışıklık sistemi etkilenen bölgeden çekilir. Sonuç, inek için gereksiz bir enerji kaybıdır. Bunun nedeni, tam çağlayanı tetiklemenin gerekli olmayacağı çok sayıda küçük, alakasız bozukluk nedeniyle çok fazla enerji kaybı olmasıdır. Bu sadece performansa zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda gerçek bir iltihaplanmaya karşı savunmayı da zorlaştırır.

Bir bozucuda gerçek bir enflamasyon olması durumunda, bağışıklık sistemi – enflamasyon olmayan bölücülerin aksine – enflamasyonu iyileştirmek için çarpık bölgede aktif kalır. Bu, ek kan hücrelerinin üretimini gerektirir – enerji harcanır.

Arka plan gürültüsü olarak adlandırılan, alaka düzeyi ne olursa olsun enerji tüketen, ineğin vücudundaki sürekli iltihaplanma süreçleri hayvanda her yerde mevcuttur. Arka plan gürültüsü arka planda bilinçaltında çalışır ve bu nedenle performansı olumsuz etkiler veya hayvanların sağlığını bozar.

Enflamatuar süreçler için hastalık kalıpları

 • Mastitis (meme iltihabı)
 • Rahim iltihabı
 • Tırnakların iltihaplanması
 • Deri lezyonları, balgam
 • Asidoz (rumen ve bağırsak mukozasının iltihabı)
 • İshal

Video: Hayvandaki sözde “arka plan gürültüsü” bir iç fırtına gibi düşünülebilir.

Enflamatuar süreçler ve bilinçaltı arka plan gürültüsü performansı engeller

Süt inekleri gürültü ortamlardan refahı etkilenir
Şekil 1 Arka plan gürültüsü her yerde mevcuttur ve performansı ve refahı etkiler
 • Vücut, yanlış alarmlar ve müdahale yangınlarıyla mücadele eder ve yüksek alarmdadır
 • Bu süreç enerji tüketir
 • Hayvanlar hasta eder
 • İştah azalır
 • Performans düşer

Enflamasyon, vücudun hasara tepkisidir. Bu farklı nitelikte olabilir

 • Fiziksel (yaralanma, yabancı cisim, radyasyon, sıcaklık, soğukluk)
 • Kimyasal (asitler, alkaliler, toksinler)
 • Biyolojik (virüsler, bakteriler, mantarlar)

Enflamasyonun amacı, zararlı uyaranı ortadan kaldırmak, hasarın yayılmasını önlemek ve dokunun işlev yeteneğini eski haline getirmektir.

Arka plan gürültüsü önlenemese de azaltılabilir: JOSERA DairyPilot, inflamatuar süreçlerde savunmayı güçlendirir ve oksidatif stresi azaltır. Bunun nedeni, FlavoVital’in inflamatuar süreçlerin ana düzenleyicisi olan NF-κB üzerinde sakinleştirici bir etkiye sahip olmasıdır. Sonuç olarak, bağışıklık sistemi ancak daha güçlü tetikleyiciler oluştuğunda aktif hale gelir ve vücudun düşük seviyeli uyaranlara karşı gereksiz bağışıklık reaksiyonları nedeniyle enerji kayıplarını en aza indirir. Sonuç olarak, ineğin vücudundaki arka plan gürültüsü azalır ve hayvanın bağışıklık sistemi artık “sürekli aktif” olmaz. Bununla tasarruf edilen enerji artık gerçek inflamatuar süreçlere yönlendirilebilir ve böylece ineği enfeksiyonlardan korur.

Kazanılan enerji kaynakları ayrıca doğum sonrası iyileşme veya süt üretimi için de kullanılabilir. Bunun nedeni, tasarruf edilen enerjinin laktasyonun başlaması için daha iyi koşullar yaratması ve ineği daha verimli hale getirmesidir.

Bilimsel açıklamalar

Josera DairyPilot'ın İçerdiği polifenolleri biliyor muydunuz?
bağışıklık sistemini güçlendirir ve enflamatuar süreçlere karşı
Josera DairyPilot

Son bilimsel araştırmalar, beslenme faktörlerinin genlerin (nutrigenomik) ifadesine nasıl katkıda bulunduğunu göstermiştir. Hayvan beslemede en iyi bilinen örnek buzağılarda metabolik programlamadır. Bu durumda, yaşamın ilk üç haftasında optimal beslenme, sonraki performansta kalıcı bir avantaja sahiptir.

İkincil bitki bileşikleri (polifenoller), iltihabı ve hücre stresini etkiledikleri ve böylece kaynakları korudukları için gen ekspresyonu üzerinde benzer bir etkiye sahiptir. Bu, özellikle negatif enerji dengesi durumunda ve aşırı durumlarda (doğum, kızgınlık, yüksek performans, grup değişikliği, yüksek patojen basıncı vb.) önemlidir. Ancak metabolik programlamanın aksine bu etki kalıcı olmayıp beslenme periyoduna bağlıdır.

Prof. Eder tarafından yönetilen bir çalışma grubu (Gessner ve ark. 2015, sunulmuştur) bunu etkileyici bir şekilde göstermiştir: Polifenol içeren bitkilerin hedeflenen uygulaması, süt ineklerinde performansta 3.5 kg’lık bir artışa yol açmıştır ve iltihaplanma ile ilgili tüm genler daha az belirgindir. Bu, azaltılmış bir inflamatuar süreç için konuşur. Ek olarak, yağlı karaciğeri gösteren bir gen önemli ölçüde daha az belirgindi.

Polifenoller bu nedenle süt ineklerinin performansı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve aynı zamanda hayvan sağlığını da geliştirir (Tablo 1 ve 2). (Mod. Gessner ve ark. 2015’e göre)

 Doğum sonrası 2 haftaya kadar buzağılama
DeğişkenBirimKontrolP-grupp değeri
DM alımıkg/gün16.617.20.515
Süt verimikg/gün35.439.00.029
Enerji düzeltilmiş süt verimikg/gün33.937,00.045
Yağ içeriği%4.033.920,329
Protein içeriği%3.203.220.871
Laktoz içeriği%4.804.830.470
Yağ verimikg/gün1.371.470.142
Protein verimikg/gün1.091.210.028
Tablo 1: Bitkilerin polifenol içeren kısımlarının süt ineklerinin performansı üzerindeki etkisi

 KontrolPolifenol grubu*
CRP10.77
HP10.46
TNF10.69
ATF310.77
UGT1A110,52
FGF2110.38
*Kontrol grubuna göre polifenol değeri
Tablo 2: Bitkilerin polifenol içeren kısımlarının iltihaplanma ve hücre stresi genleri üzerindeki etkisi.

DairyPilot FlavoVital® üzerinde hangi testler var?

Josera FlavoVital logo Josera İnavasyonu

JOSERA, birkaç yıllık geliştirme çalışmasında benzersiz bir bitkisel aktif madde paketi geliştirmiştir. Buna FlavoVital denir ve özellikle seçilmiş polifenol içeren meyve ve bitkilerin sinerjisini kullanır. FlavoVital, farklı ülkelerde 6.000’den fazla inekle geniş ölçekli bir saha denemesinde yoğun bir şekilde test edilmiştir (bkz. Tablo 3). Tüm deneme çiftlikleri hem önceki yılda hem de önceki dönemde B vitamini içeren bir ürün (kontrol) besledi. JOSERA DairyPilot ile altı aylık bir deneme süresinin ardından önceki dönem ve önceki yıl ile performans verilerinin karşılaştırması yapılmıştır.

Pansen-Pilot’un kontrol aşamasında rasyona dahil edilmesine rağmen, DairyPilot ile önemli ölçüde daha yüksek bir performans elde edilebilir (bkz. Şekil 1).

 Asgari
MaksimumOrtalama
Süt sürüsü boyutu801.175299
Süt miktarı, kg/yıl7.48512.8889.551
Şişman, %3,644,424.03
Protein, %3,273,583,42
Tablo 3: Deney çiftliklerinin özeti

Şekil 2 Pansen Pilot'a kıyasla DairyPilot FlavoVital® ile önemli ölçüde daha yüksek süt verimi
Şekil 2 Pansen Pilota kıyasla DairyPilot FlavoVital® ile önemli ölçüde daha yüksek süt verimi

DairyPilot FlavoVital® ayrıca, önemli ölçüde farklılık gösteren hücre sayıları (Tablo 4) ve metabolik bozukluklar (Tablo 5) açısından da olumlu etkisini göstermektedir.

Genel veriBirim
6/20145/2015
Süt inekleriİnek199202
Emzirme dönemiGün178176
Günlük performansKg/inek/gün42,343,9
Meme sağlığıBirim6/20145/2015
Somatik hücre sayısı1.000 hücre/ml16690
Enfekte inekler%19.68.9
İlk kontrolde enfekte inekler%21.40
Kronik enfeksiyonlu inekler%10.66.4
Enfeksiyon oranı yeni emzirme%9.42.7
Enfeksiyon oranı kuru dönem%11.13.8
Kuru dönem sonrası enfekte olmamış oran %77.8100
Tablo 4: Bir önceki yıla kıyasla meme sağlığında iyileşme gözlemlendi (LKV verileri, çiftlik Cerini, Letonya)

 KontrolDairyPilot FlavoVital®
Ketozisli inekler
(yağ/protein oranı > 1.5)
548447*
Toplam inek3.9684.068
*p < 0.05
Tablo 5: DairyPilot FlavoVital®’in metabolik bozukluklar üzerindeki etkisi 1 sonuç 07/2015

Teste katılan çiftçiler de daha iyi rapor veriyor

 • Hayvanların daha iyi bir yapısı
 • Aşırı durumlarda (sıcaklık, yetersiz besleme kalitesi, geçiş aşaması vb.) daha yüksek stres direnci
 • Daha düşük veteriner maliyetleri.

Josera DairyPilot FlavoVital® için uygulama alanları?

Josera DairyPilot FlavoVital® – kışın da mı?

Yüksek performanslı ineklerimize yönelik yüksek talepler nedeniyle grip hastalıkları sıklıkla yüksek performans kayıplarına neden olabilir. Griple mücadele ve ineğin iyileşmesi, zaten kıt olan enerjinin büyük bir bölümünü kaplar, bu nedenle grip hastalığının önlenmesi yüksek bir hedef olmalıdır. Bu nedenle, bağışıklık sistemini güçlendirmek tüm süt çiftçilerinin endişesi olmalıdır. Optimum ve stressiz bir hayvancılık sistemine ek olarak, JOSERA DairyPilot iyi bilinen etkisi ile tam olarak burada devreye girebilir. JOSERA DairyPilot hücre stresini azaltır ve böylece bağışıklık sistemini destekler.

Josera DairyPilot FlavoVital® – sıcaklık stresi ile

Yaz başındaki sıcaklıklar ve sıcak dönemler süt ineklerini etkiler. Ancak humaların aksine inekler yazdan kaçınırdı. 20°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda ve yüksek nemde, özellikle yüksek performanslı inekler sıcaklık stresinden muzdariptir. Ketozis ve rumen asidozu burada sık görülen sonuçlardır ve bu nedenle performans, hayvan sağlığı ve doğurganlığı da etkilenir.

Josera DairyPilot FlavoVital® – yem kıtlığı durumunda

Sınırlı temel yem miktarları ve güçlü dalgalanan nitelikler, minerallerin ve aktif bileşenlerin tedarikini kontrol etmeyi gerekli kılabilir. Mısır bazlı rasyonlar, çim silajı eksikliğinden dolayı, ot bazlı rasyonlardan önemli ölçüde daha düşük ß-karoten içeriğine sahiptir. Doğurganlık için optimal bir ß-karoten temini gerekli olduğundan, burada özellikle yem tüketiminin azaldığı (geçiş aşaması) zamanlarında darboğazlar meydana gelebilir. Foliküllerin bir hafızası vardır; bu, bir eksiklikten sonra birkaç hafta boyunca doğurganlık sorunlarının devam ettiği ve döllenmiş yumurtanın hayatta kalma şansının daha düşük olduğu anlamına gelir. Aynısı kuru madde içeriği %45’ten fazla olan çim silajı için de geçerlidir. Bu durumlarda bir sonraki gebeliğe kadar ß-karoten takviyesi önerilir. Besinlerin kullanımını optimize etmek önemlidir. Optimize edilmiş bir rasyona ek olarak, JOSERA DairyPilot, rumende daha verimli besin sindirimi için önerilir.

Yem kıtlığı yönetimi hakkında daha fazlasını buradan okuyun!


Özel teklifimiz için bizi hemen arayın!

Hemen şimdi gereksinimlerinize göre bir fiyat teklifi isteyin, müşteri hizmetleri temsilcimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

ege farm tarım ürünleri ve hayvancılık logosu

© 2021 Ege Farm Tarım Ürünleri ve Hayvancılık İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.

Adres

Folkart Time Ofis: 2,
Kazım Dirik Mah.
Ankara Caddesi,
284 Sk. No: 2, K:6 D:601,
35100, Bornova/İzmir

+90 232 832 06 02
[email protected]