Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/egefarm.com/httpdocs/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4327

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/egefarm.com/httpdocs/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4327

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/egefarm.com/httpdocs/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4327
Süt Verimi Kayıt Verileri: Bilmeniz Gereken Önemli Rakamlar! - Ege Farm Tarım ve Hayvancılık
Skip links
Published on: Süt Verimi

Süt Verimi Kayıt Verileri: Bilmeniz Gereken Önemli Rakamlar!

Veriler, besleme ve olası optimizasyon yaklaşımları hakkında bilgi sağlar. Tek tek hayvanlarda ve bir bütün olarak sürüde metabolizmayı izlemek için de yararlıdır. Elbette veriler aynı zamanda sürünün verimliliği hakkında da bilgi sağlar ve mevcut performans seviyesini kaydeder. Hücre sayıları ve doğurganlık bilgileri de sürü yönetimi için önemli bilgiler sağlar.

İnek ve gün başına süt/laktasyon süresi

İnek başına günlük süt verimi değerine bakıldığında, mevcut testteki bu değerin önceki aya veya aylara göre nasıl göründüğü çok önemlidir. Beklenen laktasyon verimi, ilk iki ila üç testin ortalama günlük çıktısının yaklaşık 240 katıdır.
Öyleyse düşünün, sürünün verimliliğini sınırlayabilecek faktörler veya muhtemelen önemli bir faktör var mı? Değişikliklerin etkilerinin nasıl belgelenebileceğinin kontrol edilmesi de gereklidir.

Sütte bulunan besinler

Besinler ve birbirleriyle ilişkileri işkembe fonksiyonunu ve sağlığını değerlendirmek için göstergelerdir. Tek tek hayvanları değerlendirirken, değerleri doğru bir şekilde değerlendirmek için her zaman laktasyon aşamasını paralel olarak gözlemlemek önemlidir.

Protein içeriği

Protein içeriği, hayvanların enerji arzı hakkında bilgi sağlar. Protein içeriği düşükse, rumende mikrobiyal protein sentezi için mevcut enerji çok düşüktür. Protein içeriği çok düşükse, kolay çözünür karbonhidratların ve protein sindirilebilirliğinin kontrol edilmesi tavsiye edilir. Ayrıca, Parçalanamayan Diyet Proteini (UDP) ile beslemek, sütün protein içeriğini etkileyebilir.

Sütün yağ içeriği

Yağ içeriği, hayvanların enerji arzını ve yapılandırılmış ham lifi yansıtır. Yağ içeriği düşükse, lif kaynağı kontrol edilmelidir. Silaj kalitesi ve su temini de daha ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir. Zayıf fermantasyon veya yetersiz su temini bile yağ içeriği üzerinde etkili olabilir.
Laktasyonun ilk 60 günü içinde yağ içeriği yüzde beşin üzerine çıkarsa, ketozis belirtisi olabilir.

Yağ-protein oranı

Bu değer için optimum aralık 1,1 ile 1,5 arasındadır. 1.0’ın altındaysa hayvan asidotik metabolizma açısından kontrol edilmelidir. Popülasyonun daha büyük bir oranı (hayvanların %15-20’si) bu değeri gösteriyorsa, asidoz popülasyon çapında bir problem olarak kabul edilebilir. Yağ-protein oranı 1.5’i aşarsa, etkilenen hayvanlar ketojenik metabolik durum açısından incelenmelidir.

Üre raporu

Süt üre raporu, enerji arzına göre protein arzını (RNB) gösterir. İyi ayarlanmış bir üre içeriği 150 ile 300 mg/l süt arasında olmalıdır. 200 ila 250 mg/l arasında bir içerik ideal kabul edilir. Protein içeriği ile bağlantılı olarak süt üre içeriği ile ilgili daha fazla bilgi Tablo 1’de bulunabilir.

Protein % Üre (mg/l) Protein ve enerji kaynağı Olası sonuçlar
< 3,3 < 150 Enerji ve ham protein eksikliği Karaciğer gerginliği, ketozis, doğurganlık bozuklukları
150 – 300 Çok düşük yem alımı Tırnak problemleri, idrar içme, süt verimi kaybı, artan hücre sayısı, karaciğer gerginliği
> 300 Enerji eksikliği ve protein fazlası Karaciğer gerginliği, doğurganlık bozuklukları, toynak sorunları
3,3 – 3,8 < 150 Ham protein eksikliği Doğurganlık bozuklukları (yumurtalık), süt verimi kayıpları, hücre sayılarında artış
150 – 300 Besleme tamam
> 300 Ham protein fazlalığı Doğurganlık bozuklukları (kistler), karaciğer gerginliği
> 3,8 < 150 Enerji fazlası ve ham protein eksikliği Yağlı dejenerasyon, yağlı dışkı, süt verimi kaybı, zor buzağılama, asetonemi, artan hücre sayısı, doğurganlık bozuklukları riski
150 – 300 Enerji fazlalığı Yağlı dejenerasyon, yağlı dışkı, süt verimi kaybı, zor buzağılama, asetonemi, artan hücre sayısı, doğurganlık bozuklukları riski
> 300 Enerji fazlalığı ve ham protein fazlalığı Uterusun gecikmiş retraksiyonu, metritis, meme ödemi, doğurganlık bozukluğu (yumurtalık), karaciğerde zorlanma, iştah azalması

Tablo 1: Farklı süt proteini ve üre değerlerinin etkisi

Hücre sayıları

Sütün kalitesi için belirleyici bir parametre somatik hücrelerin içeriğidir. Sürünün meme sağlığını değerlendirmek için hücre sayımları da kullanılabilir. Sürünüzün hücre sayısı <150.000 ise, sağlıklı memelere sahip olarak sınıflandırılır.

Doğurganlık

Arzu edilen doğurganlık hedefleri Tablo 2’de bulunabilir:

Dişi doğurganlığı için parametreler Hedef değer (gün olarak)
İki buzağılama arasındaki ara dönem 365
Ortalama emzirme günleri 170 – 185
Açık günler: buzağılama ve yeni hamilelik arasındaki günler 70 – 90 (en fazla 100)
Hedef değer mutlak
Tohumlama indeksi: gebelik başına tohumlama sayısı < 1,6 > 1,6
Hedef değer (% olarak)
Sıcaklık tespiti: buzağılamadan sonraki 45. ve 65. gün arasında tespit edilen ısı (tohumlanmış olsun veya olmasın) > 80
Gebe kalma oranı 40
Gebelik oranı > 20
Başarılı ilk tohumlama 40

Kalkış oranları ve stok ilaveleri

Yüksek çıkış oranları, daha yüksek üretim maliyetlerine yol açar ve böylece her bir çiftçinin karı azalır. Devlet kontrol birliğinin verileri genellikle popülasyonu terk eden hayvan sayısını gösterir. Bu verilerin doğru yorumlanabilmesi için ayrılış nedenlerinin ve tarihlerinin kaydedilmesi gerekmektedir. Çiftlikteki sorunlu alanları hızla ortaya çıkarmanın tek yolu budur.
Hedef, %25 ila %30’luk bir yeniden stoklama oranıdır.

Sonuç

Bir süt sürüsünün verim verileri, her çiftlik yöneticisinin sürülerini değerlendirmesi için önemli bir araçtır!