Skip links
Published on: Yemdeki Sorunlar

Yemdeki Mikotoksinler: Bir Çiftçi Olarak Ne Yapabilirim?

Mikotoksinler nelerdir?

Mikotoksinler, küfler ve mantarlar tarafından üretilen büyük bir zararlı metabolit grubudur. Tarladaki bitkilerde veya elverişsiz depolama koşullarında zaten oluşurlar ve böylece çiftlik hayvanlarımızın yemlerine girerler.

Mikotoksinler ne gibi zararlar verebilir?

Vakaların çoğunda, mikotoksinlerin varlığı, çiftlikte yalnızca bilinçaltı bir hastalık biçiminde ortaya çıkar. DON (deoksinivalenol), ZEA (zearalenon) ve Okratoksin A (OTA) gibi mikotoksinlerin neden olduğu hasar, diğerleri arasında kendini gösterir.

 • azaltılmış yem alımı ve kullanımı (örn. sindirim bozuklukları, azaltılmış rumen fonksiyonu)
 • hastalıklara karşı artan duyarlılık (örn. yüksek somatik hücre sayısı, yüksek ölüm oranı)
 • ve doğurganlık bozuklukları (örneğin kürtaj, daha az gebe kalma)

Mikotoksinler, hayvan sağlığının birçok alanını etkiler ve bu nedenle her zaman düşük performansa (örn. süt verimi) yol açar.

Yemlerdeki mikotoksinlerle nasıl başa çıkılır?

Mikotoksin sorununun nedeni olarak tek tek yem bileşenleri belirlenebilirse, bunlar rasyondan çıkarılmalı veya mümkün olduğunca azaltılmalıdır.

Ayrıca özel ürünümüz Mycobond kullanımı hayvanları toksik etkilerden korur ve detoksifikasyon sürecini destekler. Farklı eylem modlarını birleştirerek çalışır:

 1. Zararsız bir atılım için Mikotoksinlerin ve endotoksinlerin bağlanması
 2. Mikotoksinlerin toksik olmayan bozunma ürünlerine parçalanması
 3. Özel aktif maddeler sayesinde bağışıklığı ve karaciğer fonksiyonunu güçlendirme

Mycobond, farklı eylem modlarını birleştirerek aşağıdaki durumlarda yardımcı olur:

 • Tarla mantarları (Fusarium sp.): Trichothecenes (örn. DON, T-2 toksin), zearalenon (ZEA), fumonisinler
 • Depolama mantarları (Aspergillus sp.; Penicillium sp.): Aflatoksinler,
 • Okratoksin A
 • Ergot mantarı (Claviceps purpurea): Ergot alkaloidleri
 • Bakterilerden kaynaklanan çürüme ürünleri: Endotoksinler

JOSERA bir çiftçi olarak bana ne gibi çözümler sunuyor?

Mikotoksinlerin etkileri, özellikle geviş getiren hayvanlarda, genellikle belirgin değildir. Bununla birlikte, mikotoksinler rumen fonksiyonunu ciddi şekilde bozabilir ve bağışıklık sistemine zarar verebilir. Yemdeki mikotoksinler ayrıca rahim iltihabına ve sütte somatik hücre sayısının artmasına neden olabilir.

MycoBond kullanmanızı öneririz

 • 50 – 100g / hayvan / gün önleme için
 • Hafif veya orta mikotoksin yüklemesi durumunda 100g / hayvan / gün
 • Ağır mikotoksin yüklemesi durumlarında 150g/hayvan/gün

JOSERA MycoBond’dan ne alabilirim?

 • Daha yüksek süt verimi ve kalitesinde görülen daha yüksek performans
 • Daha iyi hayvan sağlığı, hastalık insidansında azalma ve daha yüksek gebelik oranlarında görülebilir

Sonuç

Mikotoksinler veya MycoBond hakkında başka sorularınız mı var?  Josera uzmanımızla iletişime geçin. Yardım etmekten mutluluk duyarız.