Skip links
JOSERA Rumi N 25 kg

Josera RumiN

Josera RumiN, tamamen gelişmiş rumen’e sahip süt inekleri ve besi sığırları için üre içeren yem takviyesidir.

Broşürü görüntüle

Ambalaj Ağırlığı: 25 kg

Uygulama Alanları
  • Laktasyon dönemi
  • Besi sığırları
Sertifikalar
QS Certificate

Josera RumiN, negatif RNB’li rasyonlarda nitrojen açığını dengelemek için üre içeren özel bir yemdir.

Hızlı kullanılabilir nitrojen ve yüksek oranda çözünür nişasta sağlar. Bu, soya veya kanola özütleme küspesi gibi protein yemlerinin yüksek enerjili rasyonlarda azaltılmasını sağlar. Josera RumiN, rasyonun optimize edilmesine ve yem maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olur.

 

Ürün Avantajları:

  • Karışımı kolay ve rasyonda homojen dağılır.
  • Üreticiyi soya fasulyesi ve benzeri diğer pahalı protein kaynakları maliyetinden kurtarır
Analitik Bileşenler
ham protein
%118,00
NPN (protein tabiatında olmayan azot) içermeyen Protein %115,00
doymuş yağ %2,50
ham lif %3,00
ham kül %23,00
kalsiyum %3,50
fosfor %0,20
sodyum %3,50
magnezyum %1,50
Avantajlarınız
  • Besleme maliyetlerini düşürür
  • Kolay kullanım
  • Yüksek süt verimi

Uygulama Alanı:

Rumi N, yüksek oranda sindirilebilir nişasta içeren rasyonlarda, negatif RNB ile hızlı elde edilebilen azot sağlar. Enerji açısından zengin rasyonlarda soya fasulyesi veya kanola küspesi gibi protein kaynakları korunabilir. Rumi N, rasyonların iyileştirilmesini sağlar ve yem maliyetlerini düşürür. Rumi N’in doğru kullanımı, dengeli bir NXP ve RNB oranı ve dengeli bir protein / enerji kaynağı sağlamak için bir rasyon hesaplamasına ihtiyaç duyar.

 

Besleme Önerisi:

Yalnızca rumen işlevi iyi olan süt ve besi sığırları için
Maksimum Rumi N kullanımı: Günlük rasyon kuru maddesinin %1,5’i kadar olmalıdır.

Süt inekleri için: 300 grama kadar/hayvan/gün

Besiler için:

Ana besi döneminde: 100 grama kadar / hayvan/ günlük
Besi sonunda: 150 gram / hayvan / günlük

Süt inekleri için maksimum üre miktarı 120 grdır. Besi sığırları için maksimum üre miktarı 40 gramdır (ana besi). Diğer yemlerdeki üre miktarları da dikkate alınmalıdır. Ürünü yavaş dahil edin ve homojen bir TMR karışımı yapın. Yeterli enerjiyi sağladığınızdan emin olun/dikkat edin.
Buzağıları Rumi N ya da üre içeren (TMR) (Toplam Karışık Rasyon) ile beslemeyin.

Beslenme önerileri:

Bu tamamlayıcı yem, normal beslemeye kıyasla yüksek oranda üre içerir. Bu nedenle süt inekleri ve rumen gelişimini tamamlamış besi danaları beslenmesinde kullanılan miktar günlük kuru madde alımının maksimum %1.5’u kadarı ile sınırlandırılmalıdır. Yetişkin hayvanlarda günlük kullanım hayvan başına 120 gram üre olmalıdır.

Kullanım notu: 100-300 gr / Hayvan başı
100 gram RUMI N = 40 gram üre (minimum miktar)
300 gram RUMI N = 120 gram üre (maksimum miktar) Soya fasülyesi, kolza ve/veya /ayçiçek tohumu küspesinin kısmen ikame edilmesi için kullanım önerisi
300 gram RUMI N + 700 gram tahıl = 1 kg soya fasülyesi küspesi
200 gram RUMI N + 800 gram tahıl = 1 kg kolza/ayçiçek tohumu küspesi Muhtemel ikame miktarı besleme rasyonuna gore hesaplanmalıdır. Yemin içindeki RNP ve UDP oranları ve süt verimi gibi besleme bileşenlerine bağlı olarak hesaplanır. RUMI N uygulaması:
a) yem karışımına eşit dağılım (TMR rasyon),
b) kademeli adaptasyon,
c) yeterli miktarda hızlı enerji kaynağı içeren besleme rasyonu (25% üzerinde nişasta ve şeker) gerektirir.